Fundacja Cactusarium

Fundacja Cactusarium zajmuje się ochroną ex situ roślin z rodziny Cactaceae (czyli kaktusów), a także niektórych innych roślin sukulentnych. Obecnie w zbiorze fundacji znajduje się ok. 5000 roślin, najstarsze liczą 50 lat. Rośliny w ogromnej większości pochodzą z nasion ze środowiska naturalnego (z określoną lokalizacją pozyskania nasion). Poszczególne taksony reprezentowane są przez kilka do kilkudziesięciu osobników.

Podstawowe taksony kaktusów, gatunki, podgatunki, bardzo często zasiedlają niewielkie obszary, nawet ograniczone do jednej tylko doliny rzecznej i to w dodatku w wąskim przedziale wysokości n.p.m. Takie siedliska łatwo zniszczyć nawet jedną inwestycją. Niestety naturalny rozwój  społeczeństw państw pozaeuropejskich prowadzi do tego samego co zdarzyło się z przyrodą w Europie i w nielicznych innych bogatych krajach przez wieki intensywnego rozwoju. Nadal nie opisaliśmy wszystkich gatunków, a już, poprzez naszą działalność, działalność człowieka, przyczyniamy się do ich bezpowrotnego wyginięcia.

Zabezpieczając zasoby genowe tych roślin fundacja równocześnie realizuje cele edukacyjne, naukowe, a także m.in. turystyczne regionu, powszechnie udostępniając zbiór. Cele i zakres działań fundacji określa statut fundacji.


Cactusarium w Ostrzycach – wystawa kaktusów

Fundacja prowadzi wystawę roślin zlokalizowaną w Ostrzycach (woj. Pomorskie, gm. Somonino) przy ul. Ramlejskiej 11
(sprawdź jak dojechać).

Zwiedzanie Cactusarium możliwe jest codzienne w godz. 10 do 18 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym:
tel. 502-731-338.

Zachęcamy też do odwiedzenia naszych profil w serwisach Facebook i Instagram, gdzie publikujemy między innymi aktualne zdjęcia roślin:

https://facebook.com/cactusarium.ostrzyce
https://instagram.com/fundacja.cactusarium


Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży szkolnej

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do odwiedzenia Cactusarium. Po wystawie oprowadza przewodnik z dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie uprawy kaktusów i życia tych roślin w naturze, który zajmuje się uprawą kaktusów od ponad 50 lat, a także organizował i realizował wyprawy do Ameryki Południowej w celach obserwacji kaktusów w ich naturalnym środowisku. Opisał 8 nowych taksonów w randze gatunków i podgatunków.

Aktualna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży szkolnej


Jak możesz pomóc?

Kaktusy wymagają w zimie utrzymania stałej temperatury w zakresie od 10 do 15 °C. Aby ją utrzymać konieczne jest ogrzewanie tunelu. W związku ze wzrostem ceny paliw szacujemy, że w tym roku zimowy koszt utrzymania roślin wyniesie aż 25.000 zł!

Bardzo liczymy na Twoją pomoc!

Możesz wspierać nas w serwisie PATRONITEhttps://patronite.pl/cactusarium

Możesz też wpłacić dowolną kwotę na konto:

Fundacja Cactusarium
nr rachunku: PL 83 8309 0000 00814124 2000 0010 (SWIFT: GBWCPLPP)
tytułem: darowizna na cele statutowe fundacji Cactusarium

Z góry dziękujemy za Twoje wsparcie!


Kontakt

Fundacja Cactusarium
ul. Ramlejska 11
83-311 Ostrzyce

Mieczysław Burghardt – prezes fundacji – tel. 502-731-338, [email protected]