Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie wycieczki dzieci do Cactusarium, wystawy kilku tysięcy dużych kaktusów pochodzących w głównej mierze z nasion ze środowiska naturalnego. Najstarsze kaktusy są w wieku ponad 50 lat.

Wśród wystawianych kaktusów wiele egzemplarzy kwitnie lub/i posiada owoce z nasionami. Kwiaty kaktusów mają różną wielkość i różne kształty. Rośliny reprezentują różne typy wzrostu.  kuliste, krzewiaste, drzewiaste, płożące, wiszące, kępiaste i pojedyncze.

Po wystawie oprowadza przewodnik z dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie uprawy kaktusów i życia tych roślin w naturze, który zajmuje się uprawą kaktusów od ponad 50 lat, a także organizował i realizował wyprawy do Ameryki Południowej w celach obserwacji kaktusów w ich naturalnym środowisku. Opisał 8 nowych taksonów w randze gatunków i podgatunków.

Wystawa ma charakter tymczasowy, gdyż trwają poszukiwania nowego miejsca dla tych roślin, gdzie zapewnione byłyby im optymalne warunki życia. Być może zdecyduje się na taką inwestycję któryś z ogrodów botanicznych, uniwersytetów lub samorządów.

Z poważaniem
Prezes Fundacji Cactusarium
Mieczysław Burghardt

Fundacja Cactusarium
ul. Ramlejska 11
83-311 Ostrzyce
Tel. 502 731 338